09 6969 5555

Support 24/7

08 2838 8838

Hotline 24/7

Những điều hay ho trong ẩm thực, kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn và hơn thế nữa sẽ được nhà hàng hải sản Leng Keng 2 cập nhật tại đây để cùng chia sẻ với những người yêu quý chúng tôi.