09 6969 5555

Support 24/7

08 2838 8838

Hotline 24/7

Những ý kiến phản hồi từ Quý khách sẽ là nguồn động lực to lớn để nhà hàng Leng Keng 2 phát triển hơn nữa nhằm phục vụ tốt những yêu cầu từ khách hàng.

icon-leng-keng-2
icon-leng-keng-2
icon-leng-keng-2
icon-leng-keng-2
icon-leng-keng-2
icon-leng-keng-2
icon-leng-keng-2
icon-leng-keng-2